Đối tác kinh doanh nhân sự là một thuật ngữ trong ngành Nhân sự. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về thuật ngữ này nhé!

1. Định nghĩa của một đối tác kinh doanh là gì?

Định nghĩa về đối tác kinh doanh bao gồm mọi ràng buộc hợp đồng, độc quyền giữa các bên đại diện cho một liên minh thương mại. Hai bên có thể là những cá nhân đồng ý làm việc cùng nhau để thành lập và quản lý một doanh nghiệp. Các bên cũng có thể là đội, nhóm hoặc doanh nghiệp riêng biệt đồng ý hợp tác và làm việc cùng nhau vì mục đích chung đôi bên cùng có lợi.

2. Đối tác kinh doanh nhân sự là gì?

Đối tác kinh doanh nhân sự là một chuyên gia nhân sự có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của tổ chức để phát triển và chỉ đạo một chương trình nhân sự hỗ trợ chặt chẽ các mục tiêu của tổ chức. 

Thay vì làm việc chủ yếu như một bộ phận nhân sự nội bộ, đối tác kinh doanh nhân sự làm việc chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao, có thể là ngồi trong ban giám đốc hoặc cộng tác thường xuyên với C-suite. Đặt chuyên gia nhân sự liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo điều hành làm cho nhân sự trở thành một phần của chiến lược tổ chức. Mô hình đối tác kinh doanh về nguồn nhân lực ngày càng trở nên phổ biến trong các tổ chức doanh nghiệp.

3. Đối tác kinh doanh nhân sự làm công việc gì?

Vai trò của họ là đảm bảo chính sách và thủ tục nhân sự trong toàn tổ chức phù hợp với nhu cầu, mục tiêu và mục tiêu của tổ chức và lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Ít tập trung hơn vào quản trị, tuân thủ và quản lý. Thay vì thực hiện các khóa đào tạo hàng ngày hoặc xử lý từ ngữ chính sách hoặc chi tiết về các gói lợi ích và tuyển dụng, họ làm việc với bức tranh toàn cảnh.

Người ở vị trí này xác định và chỉ đạo các mục tiêu của bộ phận nhân sự của tổ chức, tập trung nhiều hơn vào việc phát triển chiến lược hơn là thực hiện chính sách. Họ đảm bảo rằng chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của tổ chức.

Đối tác kinh doanh nhân sự không phải là phó chủ tịch, người này cũng không phải là giám đốc nhân sự. Thay vào đó, đối tác kinh doanh nhân sự là một nhà tư vấn làm việc trong lĩnh vực nhân sự, xây dựng mối quan hệ và cung cấp nguồn lực trong các phòng ban trong tổ chức.

đối tác kinh doanh nhân sự

4. Ý nghĩa của việc trở thành đối tác kinh doanh chiến lược

Đối tác kinh doanh chiến lược là một nhà lãnh đạo được bao gồm trong các cuộc trò chuyện về tương lai, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược tổng thể của một công ty hoặc tổ chức. Một đối tác kinh doanh chiến lược, mặc dù không phải là thành viên của C-suite hoặc nhóm lãnh đạo điều hành, nhưng có tiếng nói trong các cuộc trò chuyện nhân sự của họ. Đối tác kinh doanh chiến lược là một nhà tư vấn có ý kiến và ý tưởng được đánh giá cao. Đối tác kinh doanh nhân sự thường được coi là đối tác kinh doanh chiến lược có thể đưa ra các khuyến nghị, đưa ra quyết định và thực hiện các mục tiêu.

Để được đánh giá cao như một đối tác kinh doanh chiến lược và nhận được lời mời tham gia các cuộc trò chuyện về tương lai của tổ chức, chuyên gia nhân sự phải có một số kỹ năng và kiến thức nhất định. Chuyên gia này phải hiểu tất cả các lĩnh vực và bộ phận của doanh nghiệp, và làm thế nào mà nhân sự có thể mang lại lợi ích cho những khía cạnh này. Cá nhân có kỹ năng lắng nghe các vấn đề, ý tưởng, và trình bày rõ ràng các giải pháp.

5. Đối tác kinh doanh nhân sự so với giám đốc nhân sự khác nhau như thế nào?

Đối tác kinh doanh nhân sự và giám đốc nhân sự là những vai trò riêng biệt và đại diện cho hai mô hình khác nhau về việc tiến hành các dịch vụ nhân sự trong một tổ chức. Công việc của giám đốc nhân sự tập trung vào việc phát triển chính sách và quy trình thực thi. Vị trí này chịu trách nhiệm về các hệ thống như xử lý bảng lương, tuyển dụng, tuyển dụng, quản trị hệ thống, v.v. Giám đốc nhân sự giám sát bộ phận nhân sự.

Mặt khác, đối tác kinh doanh nhân sự không có trách nhiệm hành chính đối với một bộ phận. Chức năng chính của họ là làm việc với nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty và với các quản lý bộ phận để giúp hướng dẫn và truyền đạt chiến lược tổng thể của công ty. Các đối tác kinh doanh nhân sự cộng tác với bộ phận nhân sự trong khi tư vấn cho nhóm điều hành về các vấn đề và sáng kiến nhân sự. Họ có thể nhúng tay vào việc phát triển sáng kiến và chiến lược nhân sự có ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu thêm về một thuật ngữ nữa trong ngành Nhân sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *