1. Phân loại công việc là gì?

Phân loại công việc là hệ thống được thiết kế để phân loại tất cả các công việc trong một công ty và đưa chúng vào một thang đo tiêu chuẩn hóa dựa trên các nhiệm vụ tổng thể, trách nhiệm, mức lương và nhiệm vụ liên quan đến một công việc cụ thể. Các cấp bậc hoặc cấp độ phân loại công việc thường được giao cho từng công việc để nó có thể được tổ chức và phân loại hợp lý trong công ty.

Mặc dù cấu trúc phân loại công việc khác nhau với các doanh nghiệp khác nhau, nhưng mục tiêu chung là xác định trách nhiệm công việc một cách chính xác. Điều này cũng giúp các công ty so sánh các công việc tương tự ở các công ty khác nhau trong ngành của họ. Do đó, hệ thống phân loại công việc không tính đến trình độ kỹ năng và khả năng của một người hiện đang ở vị trí đó, mà chỉ xem xét các kỹ năng và khả năng cần thiết cho vị trí đó. BambooHR giúp giải thích ý nghĩa của việc phân loại công việc và tại sao nó có thể là một lợi ích khi sử dụng trong công ty của bạn.

2. Phân loại công việc có nghĩa là gì?

Phân loại công việc được tạo ra để giúp xác định những gì một công việc mang lại cho công ty. Nó có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất, danh sách công việc và xác định xem có bất kỳ sự chồng chéo trách nhiệm nào giữa các công việc trong công ty hay không. Cấu trúc phân loại công việc nhằm tạo ra sự tiêu chuẩn hóa trong toàn bộ công ty và ngành, đồng thời là công cụ để đảm bảo bạn biết những trách nhiệm nào đang được xác định trong doanh nghiệp của bạn.
phân loại công việc

3. Tại sao phân loại công việc lại quan trọng?

Để hoàn toàn hiểu phân loại công việc có nghĩa là gì và để xem tại sao nó lại quan trọng đối với một công ty, hãy xem một ví dụ về phân loại công việc. Hệ thống Hay là một phương pháp phân loại công việc phổ biến và có thể giúp hiểu rõ hơn về phân loại công việc. Hệ thống Hay sử dụng ba thành phần để phân loại công việc:

  • Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc
  • Giải quyết vấn đề cần thiết cho công việc
  • Trách nhiệm giải trình cần thiết cho công việc
Hệ thống Hay đưa ra tiêu chuẩn công việc trong toàn công ty và giúp xác định các nhu cầu có thể có. Nó đảm bảo rằng mỗi công việc đang được đền bù một cách công bằng dựa trên trách nhiệm của công việc đó và trách nhiệm của những công việc tương tự như nó.

4. Ưu, nhược điểm của phân loại công việc

  • Ưu điểm
Một trong những ưu điểm của việc phân loại công việc là các công việc tương tự có thể được phân loại và nhóm lại với nhau. Điều này có thể giúp hợp lý hóa quy trình làm việc và xem liệu có thể phân chia nhiệm vụ của bất kỳ nhóm nào trong công ty hay không. Điều này có thể giúp tạo ra cấu trúc trả lương băng thông rộng, có nghĩa là các hạng trả được hợp nhất thành ít phạm vi trả hơn. Tuy nhiên, phạm vi trả lương rộng hơn, giúp nhà tuyển dụng có thể tăng lương cho nhân viên của họ mà không cần phải thăng chức. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi người sử dụng lao động biết các công việc đang được thực hiện trong công ty của họ theo một phương pháp phân loại công việc.

  • Nhược điểm

Nhược điểm của việc phân loại công việc là các nhóm dữ liệu nhỏ vì chúng chỉ áp dụng cho công ty đã tạo ra chúng. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào công ty tạo ra một công việc mới, điều duy nhất bạn phải so sánh nó với những công việc khác đã tồn tại trong công ty. Mỗi công việc sẽ phải được đánh giá lại cho mỗi công việc mới được tạo ra. Bởi vì mọi người tham gia nhiều, các đánh giá phân loại công việc mang tính chủ quan đối với người đánh giá công việc, họ có thể hiểu sai về giá trị và tầm quan trọng của một công việc cụ thể. Có thể hữu ích khi nhờ ai đó thực hiện công việc viết mô tả về các kỹ năng họ sử dụng và nhiệm vụ họ thực hiện để hiểu rõ hơn về những gì công việc đòi hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *