Thông cáo báo chí Biti’s hợp tác cùng Tribee

Biti's-hop-tac-cung-Tribee

Biti’s hợp tác cùng Tribee để nâng cao mức độ hạnh phúc của nhân viên và doanh số bán lẻ. Ngày 09/06/2021 vừa qua đánh dấu sự hợp tác giữa Tribee và Biti’s – mối liên minh lập ra nhằm mục tiêu đẩy mạnh niềm vui của nhân viên và tăng trưởng doanh thu bán […]