9 lý do công ty cần xem xét lại cách thức đánh giá nhân viên hàng năm

đánh giá nhân viên

Một vài người luôn mong chờ vào những bảng đánh giá nhân viên hàng năm của họ, nhưng tôi không nghĩ đây là một bí mật to lớn. Trên thực tế, nhiều nhân viên cảm thấy lo sợ những bảng đánh giá năng lực của chính họ ngay từ nhiều tuần hay nhiều tháng trước khi nó […]