5 Lý Do Tại Sao Hạnh Phúc Làm Tăng Năng Suất Làm Việc

tăng năng suất làm việc

1. Nhân viên hạnh phúc quan tâm đến công việc nhiều hơn Nhân viên hạnh phúc quan tâm đến công ty và được thúc đẩy để hoàn thành mục tiêu của công ty. Họ thậm chí còn chủ động tìm kiếm những mục tiêu này ngay từ lúc đầu. Khi nhân viên bạn hạnh phúc, […]

Xây dựng văn hóa công ty để gia tăng hiệu suất làm việc

xây dựng văn hóa công ty

Các công ty dành nhiều thời gian cho chiến lược, nhưng dành rất ít thời gian để thảo luận về văn hóa. Peter Drucker đã từng nói: “Culture eats strategy for breakfast” (tạm dịch: Văn hóa luôn đánh bại chiến lược). Các công ty thường dành rất nhiều thời gian để thảo luận về chiến […]